Proszę czekać, trwa przesyłanie danych...

Polityka prywatności

1. Niniejszy dokument pt. „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu – mieszankakrakowska.pl

2. Właścicielem Serwisu jest Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154,

3. Szanując i respektując ustawę o ochronie danych osobowych Wawel SA zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Wawel SA zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

4. Administratorem Danych Osobowych jest Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154,

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy

6. Serwis www.mieszankakrakowska.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane podajemy za pomocą udostępnionego na niniejszej Stronie internetowej, Formularza Zgłoszeniowego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim z zastrzeżeniem, że Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w szczególności mogą zostać przekazane Moderatorowi konkursu celem jego realizacji, w tym wysyłki nagród konkursowych.

9. Na naszej stronie internetowej (dalej zw. stroną internetową) zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko – podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli Tobie wysłać informację o Nagrodzie oraz aby mieć możliwość kontaktu z Tobą.
  • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki nagrody.
  • Nr telefonu – jest nam potrzebny do kontaktu z Tobą i firmie kurierskiej do przekazania Nagrody
  • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie korespondencję elektroniczną i informujemy w razie wygranej w całym Konkursie, bądź jego poszczególnych etapach.
  • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Danych Osobowych w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasza Strona Internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
10. Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do żądania ich usunięcia lub nie korzystania z naszej strony internetowej.

11. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. 2016 poz. 922 t.j.) każdy ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: mieszankakrakowska@wawel.com.pl

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności serwisu. Na zmiany wpływ mogą mieć w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz modyfikacje serwisu www.mieszankakrakowska.pl

13. W przypadku dokonywania zmian Administrator będzie informować na bieżąco w sposób widoczny i zrozumiały.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony takie działają niezależnie od serwisu www.mieszankakrakowska.pl i mogą posiadać odrębne polityki prywatności nie nadzorowane przez serwis www.mieszankakrakowska.pl i w związku z tym serwis www.mieszankakrakowska.pl nie odpowiada za ich treść.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu, dowiedz się więcej.
Sprawdź także naszą polityke prywatności.
Zamknij